Jak ochránit úspory před inflací? Investujte do našeho projektu prostřednictvím dluhopisů vedených v eurech. Každý ví, že inflace se nevyhýba žádné měně, ale EUR je na tom podstaně lépe, než Kč.

Investiční příležitost & Pobyt na palubě katamaránu – nabízíme dluhopisy pro náš další dlouhodobý projekt Útěk do Pacifiku (Escape to Pacific). Máte příležitost podpořit unikátní a smysluplný projekt zaměřený na ochranu mořských živočichů, korálových útesů a jejich monitorování. Budeme sledovat dopady změn klimatu a oteplování oceánů na kvalitu podmořského světa. Pojďte se osobně podílet na natáčení, pobýt několik dnů na katamaránu s naším týmem a přitom mít stabilní výnos v eurech po dobu pěti let. Staňte se zároveň investorem, partnerem projektu, nebo členem týmu Escape to Nature. Každý, kdo zakoupí alespoň jeden dluhopis dostane slevu ve výši 20% z týdenního pobytu na katamaránu. Během filmového projektu budeme objevovat nová neznámá místa na naší planetě.

Vydáváme pětileté dluhopisy pro náš projekt Útěk do Pacifiku ve dvou termínech. První emise dluhopisů (40 ks) byla zaregistrovaná v červenci 2020. Druhá emise dluhopisů je naplánovaná na léto 2022. Dluhopisy jsou registrované u České národní banky a v Centrálním depozitáři cenných papírů v Praze (CDCP).

V prodeji již jen 10 ks dluhopisů z první emise!!!

Název první emise dluhopisů: Escape to Nature 5.00 / 2025 I.

Emitent: Escape to Nature B.V.
ID: 77358880
LEI: 315700CNTDK3S4V8ZE10
se sídlem Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam, Nizozemí; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou (KvK) v Amsterdamu, Nizozemí; RSIN: 860982844; KvK: 77358880

ISIN (ČNB): CZ0000001268
Číslo bankovního účtu emitenta: IBAN NL26 BUNQ 2044 5589 04; BIC/SWIFT: BUNQNL2AXXX
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: EUR 10,000 (deset tísíc euro)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 1. červenec 2020
Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 7. 2020 a skončí dnem 30. 6. 2021 s možností prodloužení
Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit
Předpokládaný objem emise: 400,000 EUR (čtyři sta tisíc euro)
Maximální objem emise: 400,000 EUR (čtyři sta tisíc euro)
Číslování Dluhopisů: 001 až 040
Výnos: Pevná sazba 5.0% ročně (per annum)
Datum počátku prvního výnosového období: 1. 7. 2020
Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Ročně, vždy k 30. 6. každého roku až do splatnosti Dluhopisu
Rozhodný den pro výplatu výnosu: Vždy k 30. 6.
Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu
Den konečné splatnosti: 30. 6. 2025
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 30. 6. 2025
Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
Dluhopisy: Jednotlivé Dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam, Nizozemí; e-mail: spacekphotos@gmail.com; tel.: +420 725 838 238
Webové stránky: www.escapetonature.eu

Účel emise: Prostředky získané vydáním Dluhopisů použije Emitent k financování nákupu nového katamaránu Lagoon pro realizaci projektu Emitenta v příštích pěti letech.
Emitent na základě partnerství s výrobcem Lagoon Catamarans (Francie) a Altumare (oficiální zástupce pro ČR a Slovensko) koupil speciálně vybavený katamarán Lagoon pro několikaletý filmový projekt Útěk do Pacifiku. Emitent postupně plánuje a provádí všechny nezbytné kroky k zahájení tohoto projektu s plavbou z australského přístavu Brisbane (nebo Cairns) do Port Moresby, hlavního přístavu Papua-Nová Guinea. Katamarán bude vybaven pro náročné potřeby filmování pod vodou a nad vodou, pro dlouhodobou práci a pobyt všech členů týmu po dobu několika týdnů, aniž by bylo nutné absolvovat časté návraty do civilizace (přístavů).
Cílem projektu je natočit exkluzivní obsah, přibližně 15 hodin dokumentárních filmů, z divokých tichomořských souostroví. Tyto filmy budou určeny k distribuci na televizní kanály a v kinech po celém světě. Tým se bude plavit a působit v oblasti Pacifiku zvané Melanésie, která zahrnuje souostroví Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu, Nová Kaledonie a Fidži.
Emitent navázal spolupráci s profesionálními biology a vědci z tichomořského regionu a rozšiřuje zájem o projekt mezi vědci po celém světě. Zároveň předpokládá, že projekt přiláká významné partnery a dobrovolníky, pro které se tento projekt stane posláním. Emitent propaguje projekt ve světě tak, aby se zařadil mezi nejlépe propagované události, které přispějí k záchraně a sledování podmořského světa na nedotčených místech naší planety. Materiál z dílčích částí natáčení projektu Útěk do Pacifiku bude průběžně sdílen prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram) a webových stránek. Další celosvětová propagace bude zajištěna ve spolupráci s partnery projektu, jako je výrobce katamaránu Lagoon, dodavatelem potápěčského vybavení Mares, dodavatel vybavení Canon, nebo dalšího potřebného vybavení pro natáčení nebo pobyt na katamaránu.

Lagoon 55 Catamaran

Záruka investic do dluhopisů Escape to Nature B.V. – aktiva společnosti: katamarán Lagoon; pojistná smlouva pro katamarán na všechna rizika (All-Risk) s Yacht-Pool; autorská práva a příjmy z prodeje autorských práv vytvořené série dokumentů Escape to Pacific.

Důležité upozornění pro partnery a investory:
Náš projekt není a nebude ohrožen v případě pokračování onemocnění koronavirem (Covid-19), protože náš tým se bude pohybovat izolovaně od civilizace na palubě našeho vlastního katamaránu. Katamarán bude vybaven tak, že nebudeme závislí na kotvení v přístavech. Zařízení na katamaránu budou vyrábět naši vlastní energii pomocí solárních panelů a generátorů. Budeme eliminovat časté zastávky v přístavech, abychom doplňovali nádrže na vodu. Z mořské vody budeme vyrábět čistou, čerstvou pitnou vodu. Systém odsolování vody používá k úpravě prakticky jakéhokoli zdroje mořské vody na čerstvou a nezávadnou vodu, kterou lze použít k pití, koupání, přípravě jídla, umytí paluby a exteriéru a mnoha dalším účelům.

Vydání dluhopisů a právních dokumentů právně obstarala:
SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o.
advokátní kancelář
Praha/Brno
www.akschejbal.cz

BONDS_Escape_to_Nature_I