Investiční příležitost & Pobyt na palubě katamaránu – nabízíme dluhopisy pro náš další dlouhodobý projekt Útěk do Pacifiku (Escape to Pacific). Máte příležitost podpořit unikátní a smysluplný projekt zaměřený na ochranu mořských živočichů, korálových útesů a jejich monitorování. Budeme sledovat dopady změn klimatu a oteplování oceánů na kvalitu podmořského světa. Pojďte se osobně podílet na natáčení, pobýt několik dnů na katamaránu s naším týmem a přitom mít stabilní výnos v eurech po dobu pěti let. Staňte se zároveň investorem, partnerem projektu, nebo členem týmu Escape to Nature. Během projektu budeme objevovat nová neznámá místa na naší planetě.

Vydáváme pětileté dluhopisy pro náš projekt Útěk do Pacifiku ve dvou termínech. První emise dluhopisů (40 ks) v červenci 2020, druhé emise dluhopisů je plánovaná (60 ks) v létě 2022.

Název první emise dluhopisů: Escape to Nature 5.00 / 2025 I.

Emitent: Escape to Nature B.V.
ID 77358880, LEI 315700CNTDK3S4V8ZE10
se sídlem Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam, Nizozemí; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou (KvK) v Amsterdamu, Nizozemí; RSIN: 860982844; KvK: 77358880

ISIN (ČNB): CZ0000001268
Číslo bankovního účtu emitenta: IBAN NL26 BUNQ 2044 5589 04; BIC/SWIFT: BUNQNL2AXXX
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: EUR 10,000 (deset tísíc euro)
Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry
Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis
Datum emise: 1. červenec 2020
Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 7. 2020 a skončí dnem 30. 6. 2021 s možností prodloužení
Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit
Předpokládaný objem emise: 400,000 EUR (čtyři sta tisíc euro)
Maximální objem emise: 400,000 EUR (čtyři sta tisíc euro)
Číslování Dluhopisů: 001 až 040
Výnos: Pevná sazba 5.0% ročně (per annum)
Datum počátku prvního výnosového období: 1. 7. 2020
Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Ročně, vždy k 30. 6. každého roku až do splatnosti Dluhopisu
Rozhodný den pro výplatu výnosu: Vždy k 30. 6.
Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu
Den konečné splatnosti: 30. 6. 2025
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 30. 6. 2025
Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
Dluhopisy: Jednotlivé Dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor: Emitent
Určená provozovna: Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam, Nizozemí; e-mail: spacekphotos@gmail.com; tel.: +420 725 838 238
Webové stránky: www.escapetonature.eu

Účel emise: Prostředky získané vydáním Dluhopisů použije Emitent k financování nákupu nového katamaránu Lagoon pro realizaci projektu Emitenta v příštích pěti letech.
Emitent na základě dohody s Lagoon Catamarans (Francie) a Altumare (oficiální zástupce výrobce katamaránů) objednal a kupuje speciálně vybavený katamarán Lagoon pro několikaletý filmový projekt Útěk do Pacifiku. Emitent postupně plánuje a provádí všechny nezbytné kroky k zahájení tohoto projektu s plavbou z australského přístavu Brisbane (nebo Cairns) do Port Moresby, hlavního přístavu Papua-Nová Guinea. Katamarán bude vybaven pro náročné potřeby filmování pod vodou a nad vodou a pro dlouhodobou práci všech členů týmu po dobu několika týdnů, aniž by bylo nutné absolvovat časté návraty do civilizace (přístavů). Emitent plánuje prodat katamarán před uplynutím „Datumu splatnosti dluhopisů“, tj. před uplynutím pěti let od vydání dluhopisů.
Cílem projektu je natočit exkluzivní obsah, přibližně 15 hodin dokumentárních filmů, z divokých tichomořských souostroví. Tyto filmy budou určeny k distribuci na televizní kanály a v kinech po celém světě. Tým se bude plavit a působit v regionu Melanesia, který zahrnuje ostrovy Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu, Nová Kaledonie a Fidži.
Emitent navázal spolupráci s profesionálními biology a vědci z tichomořského regionu a rozšiřuje zájem o projekt mezi vědci po celém světě. Zároveň předpokládá, že projekt přiláká významné partnery a dobrovolníky, pro které se tento projekt stane posláním. Emitent počítá s globální viditelností projektu ve světě tak, aby se zařadil mezi nejlépe propagované události, které přispějí k záchraně a sledování podmořského světa na nedotčených místech naší planety. Projekt Útěk do Pacifiku bude průběžně sdílen dílčích částí natáčeného obsahu prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram) a webových stránek. Další celosvětová propagace bude zajištěna ve spolupráci s partnery projektu, jako je výrobce katamaránu, nebo dodavateli potřebného vybavení pro natáčení nebo dlouhodobý pobyt na katamaránu.

Lagoon Catamaran

Záruka investic do dluhopisů Escape to Nature B.V. – aktiva společnosti: katamarán Lagoon; pojistná smlouva pro katamarán na všechna rizika (All-Risk) s Yacht-Pool; autorská práva a příjmy z prodeje autorských práv vytvořené série dokumentů Escape to Pacific.

Důležité upozornění pro partnery a investory:
Náš projekt není a nebude ohrožen v případě pokračování onemocnění koronavirem (Covid-19), protože náš tým se bude pohybovat izolovaně od civilizace na palubě našeho vlastního katamaránu. Katamarán bude vybaven tak, že nebudeme závislí na kotvení v přístavech. Zařízení na katamaránu budou vyrábět naši vlastní energii pomocí solárních panelů a generátorů. Budeme eliminovat časté zastávky v přístavech, abychom doplňovali nádrže na vodu. Z mořské vody budeme vyrábět čistou, čerstvou pitnou vodu. Systém odsolování vody používá k úpravě prakticky jakéhokoli zdroje mořské vody na čerstvou a nezávadnou vodu, kterou lze použít k pití, koupání, přípravě jídla, umytí paluby a exteriéru a mnoha dalším účelům.

Vydání dluhopisů a právních dokumentů právně obstarala:
SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o.
advokátní kancelář
Praha/Brno
www.akschejbal.cz

BONDS_Escape_to_Nature_I